Image Header

Vilkår og betingelser

Body

Vilkår og betingelser – Chiquita DM3-kampanje

________________________________________

 

FULLSTENDIGE VILKÅR OG BETINGELSER:

1.            Kampanjen er åpen for personer som er bosatt i Norge, unntatt ansatte i Chiquita Brands International Sàrl («Arrangøren») og deres familie, agenter eller andre som er profesjonelt knyttet til administrasjonen av kampanjen.

2.            Alle deltakere må være minst 18 år.

3.            Ingen kjøp er nødvendig for å delta.  Mange kommer til å delta, men bare noen få vinner en premie.

4.            Daglig kampanje, fra klokken 07.00 den 05.06.2017 til 23.00 den 30.07.2017 («kampanjeperioden»).

5.            Hver kampanjedag starter klokken 07.00 og slutter 23.00.

6.            Tilgang til internett er nødvendig for å delta.

7.            For å delta i kampanjen trenger du tilgangskodene som du finner på klistremerkene som sitter på Chiquita-bananer, eller du kan be om å få en ved å sende e-post til infoNO@chiquita.com eller ved å gå til Facebook.com/Chiquita. Når du har en eller flere tilgangskoder, kan du gå til kampanjenettstedet på Chiquita.com/play, velge landet ditt og svare på spørsmålene som vises øverst på registreringsskjemaet. Deretter kan du enten 1) gjennomføre trinnene for å opprette en konto (dette trenger du bare gjøre én gang), logge inn, skrive inn én tilgangskode og deretter klikke «Send», eller 2) skrive inn én tilgangskode, fylle ut registreringsskjemaet og deretter klikke «Send». Den første innsendingen som gjøres i eller rett etter et vinnerøyeblikk, vinner en premie. Deltakerne får beskjed umiddelbart på skjermen om og eventuelt hva de har vunnet. Øyeblikkspremiene har blitt tilordnet tilfeldig valgte vinnerøyeblikk gjennom kampanjedagene i kampanjeperioden (definert til time, minutt og sekund) via et sikkert, uavhengig bekreftet datasystem. Følgende øyeblikkspremier deles ut i løpet av kampanjeperioden:150 pikniktepper, 150 bilskygger

8.            Hvis du har opprettet en konto og logget inn, kan du snurre lykkehjulet som kommer opp automatisk én gang om dagen når du logger inn. Da har du mulighet til å låse opp en ny tilgangskode, slik at du har enda en sjanse til å vinne en premie.

9.            I tillegg blir alle innsendinger som er gjort i løpet av uken, automatisk med i en ukentlig trekning der du har mulighet til å vinne en spesiell ukespremie. Når kampanjen er over, har 20 personer vunnet en Bluetooth-høyttaler. 

10.          I løpet av kampanjeperioden er det totalt 30 ulike koder tilgjengelig, og hver deltaker kan sende inn hver av de 30 kodene én gang. Du har altså totalt 30 muligheter til å vinne en premie.

11.          Alle innsendinger må gjøres direkte av personen som deltar i konkurransen. Deltagelser som gjøres på nettet med metoder som makroer, skript eller automatiserte enheter eller prosesser, eller ethvert forsøk på å angi en kode mer enn én gang, er ikke tillatt. Alle slike innsendinger blir diskvalifisert.

12.          Arrangøren forbeholder seg retten, etter eget skjønn, til å diskvalifisere enhver deltager hvis oppførsel ikke er i samsvar med vilkårene og betingelsene som gjelder, eller intensjonen til kampanjen, og til å erklære ugyldig enhver deltagelse som er basert på slik oppførsel.

13.          Ingen kontanter eller andre premiealternativer er tilgjengelig, hverken helt eller delvis.

14.          Alle premier tilbys med forbehold om tilgjengelighet, og arrangøren forbeholder seg retten til å erstatte disse med en alternativ premie av samme eller høyere verdi.

15.          Vinnerne mottar premien i posten innen 28 dager etter at kampanjen er avsluttet.

16.          Hvis vinneren av kampanjepremien viser seg å være umulig å få kontakt med eller unnlater å kreve premien sin innen 4 uker fra melding om dette via e-post, anser vi det som at han/hun har frasagt seg premien.

17.          All informasjon på dette nettstedet er en del av vilkårene. Alle deltakere samtykker til å være bundet av disse vilkårene. Ved å delta bekrefter deltagerne at de er over 18 år.

18.          Arrangøren tar ikke ansvar for innsendinger som forsvinner, skades eller forsinkes, uansett grunn.

19.          Arrangøren forbeholder seg retten til å kontrollere deltagerne, inkludert men ikke begrenset til, navn, adresse og alder.

20.          Du finner en liste over vinnerne på www.play.chiquita.no etter 30.07.17.

21.          Arrangørens avgjørelse er endelig. Ingen korrespondanse vil bli inngått.

22.          Arrangøren har ikke ansvar overfor deltakere eller tredjeparter for skader som følge av eventuelle premier eller kampanjen, eller knyttet til disse. Ved å delta erkjenner deltakere at dersom de vinner en premie, skal arrangøren ikke være ansvarlig for eventuelle skader som pådras under bruken av denne.

23.          Ved å delta godtar deltagerne at deres personlige data samles inn og behandles, og at disse publiseres på internett på play.chiquita.no dersom de skulle vinne en premie.

24.          Ved å delta godtar deltagerne og gir sitt samtykke til overføring og lagring av personlige data i arrangørens servere, som ligger i Storbritannia. Arrangøren garanterer ikke kontinuerlig uavbrutt eller sikker tilgang til nettstedet. Mange faktorer utenfor arrangørens kontroll kan forstyrre driften av nettstedet. Arrangøren tar ikke ansvar for vanskeligheter med å delta, eller eventuelle innsendinger som forsinkes eller blir skadet.

25.          For informasjon om hvordan personopplysninger blir behandlet og brukt, se våre retningslinjer for personvern på lenke

26.          Disse vilkårene og betingelsene er underlagt lovene som gjelder i deltakerens land.

 

Arrangøren: Chiquita Brands International Sàrl, A-One Business Centre - B4, La Pièce, Route de l'Etraz, 1180 Rolle, Sveits.

 

 

Chiquita

Grusomme meg 3

Konkurranse på sosiale medier

Offisielle regler

 

 

1. REGLER

Disse vilkårene (heretter kalt «Vilkår og betingelser») beskriver de offisielle regler knyttet til Chiquita Grusomme meg 3 konkurranse på sosiale medier (heretter kalt "Kampanje").

Deltakelse i denne kampanjen er gratis. Ingen kjøp eller betaling av noe slag er nødvendig for å delta i denne kampanjen eller å vinne.

Ved å delta i Kampanjen, godtar du fullstendig og betingelsesløst og aksepterer disse offisielle vilkårene, gjeldende [Facebook] vilkår for bruk, og eventuelle ytterligere vilkår og betingelser som er spesifikke for kampanjen kommunisert av Chiquita.

Denne kampanjen er på ingen måte sponset, godkjent, administrert av eller assosiert med Facebook. Eventuelle spørsmål angående denne kampanjen skal rettes til Chiquita og ikke Facebook. Du vil imidlertid bli pålagt å registrere deg via Facebook-profilen din. Applikasjonen vil få tilgang til data som valgt av deg på din personlige Facebook profilinnstilling.

 

2. ARRANGØREN

Kampanjen organiseres av:

Chiquita Norway (heretter kalt "Chiquita" eller "Arrangøren")

[Cylindervägen 12, P.O. Box 4066, S-13104 Nacka, Sverige]

For informasjon eller spørsmål relatert til denne kampanjen, kontakt infoNO@chiquita.com

 

3. DELTAKERNE

Enhver fysiske person over 18 år og bosatt i Norge kan søke om deltakelse i kampanjen. Ved å delta i kampanjen, bekrefter du at du er over 18 år.

Følgende personer er ekskludert fra deltakelse i kampanjen:

  • Alle under 18 år
  • Ansatte i Chiquita Brands International Sarl og dets tilknyttede selskaper,
  • Ansatte og andre ansatte i tredjeparts selskaper som er (i) direkte involvert i opprettelse, utvikling, organisering og / eller administrasjon av denne kampanjen,
  • Slektninger til enhver ansatt nevnt ovenfor (foreldre i stigende eller nedadgående linje, ektefeller, samboere, brødre, søstre)

 

4. VARIGHET

Kampanjen begynner 31. juli og slutter 13. august. Etter denne datoen vil ingen ytterligere påmeldinger til kampanjen bli tillatt.

 

5. HVORDAN Å DELTA:  Dette er en kampanje på sosiale medier hvor arrangøren er interessert i å se hvordan du "kler din banan som en Minion" ved hjelp av grafiske reklameklistremerker ("klistremerker") som finnes på bunter av Chiquita-bananer i kampanjeperioden (så langt lageret rekker). Klistremerker er også tilgjengelig for GRATIS nedlasting på dm3.play.chiquita.no/gallery , eller du kan lage dine egne klær / tilbehør for en "Gjør det selv" (DIY) tilnærming når du kler på din banan.

 

Etter at du har kledd din banan ved hjelp av en av metodene ovenfor, ta et bilde av din "utkledde" banan (ditt "Bilde"). Send det til en av de sosiale media-nettstedene som vises nedenfor og inkluder hashtag [#KleMinChiquita] for å delta i konkurransen ("Deltagelse").   Du kan legge til en valgfri skriftlig kommentar med innlegget ditt. Du kan skrive inn ved hjelp av en av følgende metodene:

 

Via Facebook – [Følg Chiquita på Facebook http://play.chiquita.com/gallery Post ditt bilde med hashtag #KleMinChiquita. Både posten og profilen din må være HELT offentlig for at Chiquita skal kunne se posten din, og for at du skal kunne delta i konkurransen.]. Alt deltakelsesinnhold må sendes i samsvar med Facebook vilkår for bruk på https://www.facebook.com/legal/terms.

 

6. PRIS TILGJENGELIG: Det beste bildet vil bli valgt ut fra vurderingen som definert nedenfor. Som en premie vil vinneren motta en bærbar høyttaler via post innen 28 dager.

 

Ingen kontanter eller annet premiealternativ er tilgjengelig, hverken helt eller delvis. Alle premier tilbys med forbehold om tilgjengelighet, og arrangøren forbeholder seg retten til å erstatte slike med en alternativ premie av samme eller høyere verdi.

 

Det er ingen grense for antall innlegg du kan sende inn. Opprettelse av falske kontoer på Twitter, Facebook eller Instagram er forbudt. Melding, datakostnader eller andre kostnader kan gjelde. Sjekk mobilabonnementet ditt for priser og detaljer. Deltakelse er kanskje ikke tilgjengelig for alle operatører.  I tilfelle en tvist om enhver deltakelse, vil den autoriserte kontoinnehaveren av Facebook-kontoen som ble brukt til å bli delta, anses som deltakeren.  Den "autoriserte kontoinnehaveren" er den fysiske personen som tildeles kontoen av nettoperatøren eller en annen organisasjon som er ansvarlig for tildeling av kontoer.  Du kan bli pålagt å vise bevis på at du er en autorisert kontoinnehaver.

 

Ved å sende inn deltakelsen, er du enig i at den overholder disse offisielle reglene, og at arrangøren etter eget skjønn kan diskvalifisere din deltakelse av hvilken som helst grunn når som helst, herunder om den avgjør etter eget skjønn at den ikke samsvarer med disse offisielle reglene på noen måte eller på annen måte inneholder uakseptabelt innhold som bestemt av arrangøren, etter eget skjønn.

 

Vinnerne vil bli annonsert på Facebook den 15. august og vil bli kontaktet av Chiquita via Privat Melding.

 

7. BEDØMMING: Et panel av dommere valgt av arrangøren etter eget skjønn ("Dommerne"), vil velge det beste bildet blant bidragene, basert på følgende elementer: Kreativitet; fotografisk kvalitet og komposisjon.  Dommerne vil kollektivt velge en vinner som vil bli varslet via en privat melding på Facebook. Vedtaket fra dommerne er endelig og bindende, og kan ikke ankes. Arrangør skal ikke ha noe ansvar for eventuelle varslinger til vinneren, mottatt eller ikke mottatt av potensiell vinner av en eller annen grunn. Hvis, til tross rimelige forsøk, kan en potensiell prisvinner som ikke svarer innen fem (5) dager etter første varslingsforsøk, eller om en premie eller premievarsling returneres uavhentet eller ikke kan leveres til en slik potensiell prisvinner, en potensiell prisvinner kan miste den gjeldende premien og en alternativ prisvinner kan velges. Hvis en potensiell prisvinner er funnet å være ukvalifisert, eller hvis han eller hun ikke har overholdt disse offisielle reglene eller avslår gjeldende pris av en eller annen grunn før tildeling, kan en slik potensiell prisvinner diskvalifiseres og en alternativ vinner kan velges.

Bilder eller kommentarer som krenker gjeldende brukervilkår for Facebook og gjeldende lover blir slettet uten varsel og deltakeren vil bli ekskludert fra kampanjen. Deltakere holdes ansvarlige for sine egne bilder og kommentarer.

 

8. INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER: Ved å delta, representerer og bekrefter du at alle immaterielle rettigheter knyttet til bilder som er sendt inn i forbindelse med denne kampanjen, holdes utelukkende av deg eller at du har fått lisens til å bruke dem fra den faktiske rettighetshaveren.

 

Ved å delta i denne kampanjen gir du Chiquita rett til å bruke og publisere (over hele verden og via Internett) bildene som er lagt ut for reklame, handel og salgsfremmende formål uten varsel, anmeldelse eller godkjenning, og uten ytterligere vurdering.

 

Du gir Chiquita en ikke-eksklusiv, ugjenkallelig, ubetinget og gratis lisens for hele varigheten av de beskyttede rettighetene til å kopiere, publisere, distribuere, reprodusere, kommunisere eller på annen måte bruke tekster på noen måte og på hvilket som helst medium, inkludert legge dem ut på veggen av sosiale medier, med det formål å dele kampanjens nyheter med sine fans.

 

Bruk av Chiquita av bildene som tilbys av deg, skal ikke utgjøre eller tolkes som brudd på eventuelle immaterielle rettigheter som er påkrevet av deg.

Eventuelle skader som Chiquita måtte pådra seg etter bruk eller publisering av bilder levert, representert og garantert av deg, vil bli gjenopprettet fra deg.

 

9.  PERSONVERN: Ved å legge inn kampanjen, godtar du alle vilkårene og betingelsene for Arrangørers personvernerklæring, som er tilgjengelig på http://www.chiquita.com/privacy

 

Ved registrering i Facebook for deltakelse, har du også avtalt å samle inn og behandle dine personlige data av Facebook i henhold til dine personlige Facebook-innstillinger og i samsvar med Facebooks vilkår for bruk og personvern.  For å unngå tvil er ikke Chiquita ansvarlig for behandling av data innsamlet av Facebook.

Denne paragraf 9 gjelder bare for personopplysninger som er innsamlet og behandlet av Chiquita.

 

Behandlingen av alle personopplysninger er utført av Chiquita Norway.

[Cylindervägen 12, P.O. Box 4066, S-13104 Nacka, Sverige]

 

I samsvar med gjeldende lov, med unntak av data behandlet og lagret på databaser kontrollert av Facebook, skal dine personopplysninger registreres og lagres utelukkende i databasene kontrollert av Chiquita og, med unntak av det som er fastsatt i punkt 8, vil Chiquita bruke informasjonen utelukkende for formålet med denne kampanjen. Du aksepterer at personopplysningene dine kan lagres og behandles under kampanjen av Chiquita. Chiquita garanterer å ikke overføre noen personlige opplysninger til noen tredjepart.

Du har rett til å få tilgang til, endre og slette dine personlige data. Du har også rett til å protestere innenfor rammen av behandlingen av dine personopplysninger hvis du anser at det er alvorlige og legitime grunner til å gjøre det. Du bør være oppmerksom på at sletting av dine personlige data fra databasen automatisk vil føre til ekskludering fra kampanjen. Utøvelse av disse rettighetene kan bare gjøres ved å sende en epost til infoNO@chiquita.com. For all informasjon eller spørsmål knyttet til databeskyttelse og personvern, kontakt: infoNO@chiquita.com.

 

10. ANSVAR

10.1.      Chiquita er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader som kan oppstå under organisering eller deltakelse i kampanjen, uansett årsak eller konsekvenser av slike skader, herunder skader forårsaket av:

a)            brudd på tredjeparts immaterielle rettigheter av deltakeren,

b)            Innholdet plassert av deltakeren på nettstedet,

c)            deltakelse av en mindreårig i kampanjen uten tillatelse fra foreldre eller foresatt,

d)            problemer med internettforbindelsen, andre problemer i telekommunikasjonsnettverket, maskinvare, programvare, med ISP, forårsaket av virus, tekniske problemer av noe slag, hacking, rettsordre eller obligatorisk lovgivning,

e)            ikke-mottak av abonnementsskjemaet av Chiquita i tilfelle force majeure, ondsinnet inngrep av en tredjepart, tilkoblingsproblemer eller eventuelle problemer som oppstår, og som ikke er omfattet av påvirkning av Chiquita,

f)             Endringer som er gjort i disse vilkårene eller annullering av kampanjen.

10.2        Med unntak av alvorlig eller forsettlig forsømmelse, kan Chiquita, eller dets personell, eller tredjepart, avhengig av organisasjon eller publisitet av kampanjen, holdes ansvarlig for eventuelle skader av noe slag (inkludert personskade eller tap eller skade enten direkte, indirekte, ulemper eller konsekvens) som ville ha oppstått som følge av organisering av eller deltakelse i kampanjen, indikasjon av deltakerne eller tildeling av gaver.

10.3        Chiquita påtar seg ikke noe ansvar dersom deltakeren ikke tar og / eller aksepterer levering uansett grunn eller hvor han / hun ikke underretter Chiquita i god tid, som kun skal avgjøres av Chiquita, om eventuelle endringer i leveringsadressen. Chiquita aksepterer ikke ansvar for gaver som ikke kommer frem på grunn av andre forhold utenfor deres kontroll, eller for eventuelle skader som ble påført gaver under frakt.

10.4.      I tilfelle en feil forbeholder Chiquita seg rett til å administrere kampanjen som om feilen ikke hadde oppstått, uansett om det er en produksjonsfeil eller på annen måte, uansett om det er åpenbart eller annet. Der Chiquita anser det hensiktsmessig og / eller gjennomførbart, kan Chiquita velge å varsle deltakere om feilen og rette den.

10.5. Chiquita vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader som oppstår eller for konsekvenser avledet av bruken av gaver som er vunnet av deltaker.

10.6. Chiquita er ikke ansvarlig for bruk av tredjeparter av bildene som er lagt ut på Chiquitas Facebook-vegg.

 

11. LØSNING AV TVIST. Hver klage eller tvist om disse vilkårene og betingelsene må sendes til arrangøren Chiquita via følgende kontaktadresse:

[Cylindervägen 12, P.O. Box 4066, S-13104 Nacka, Sverige]

[infoNO@chiquita.com]

 

Ved tvist om tolkningen av disse vilkårene og betingelsene, er deltakerne og Chiquita enige om å konsultere hverandre for å finne en minnelig løsning for å løse tvisten.

Alle avgjørelser av Chiquita er endelige og bindende i alle saker som gjelder Kampanjen. De kan ikke appelleres.

 

12. Chiquita forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene uten varsel.

 

Grusomme meg 3 © Universal Studios. Alle rettigheter er forbeholdt.

 

Universal Image Marketing, en divisjon for Universal Film Exchanges LLC, er IKKE en sponsor av eller på noen måte tilknyttet denne kampanjen.